Yasal Bildirimler

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28’inci maddesi gereğince; işbu “Yasal Bilgiler” dokümanı hazırlanmıştır.

 

 


Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Takas ve Tasfiyelere İlişkin Esaslar
Detaylı İncele
Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Metni
Detaylı İncele
Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluş
Detaylı İncele
Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri
Detaylı İncele
Emir gerçekleştirme politikaları
Detaylı İncele
Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sistemlerinin Olası Riskleri ve Güvenliği
Detaylı İncele
Acil ve Beklenmedik Durum Planı
Detaylı İncele
Müşteri Sınıflandırılması Bilgilendirme Formu
Detaylı İncele
Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri
Detaylı İncele
Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılacak İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar
Detaylı İncele
Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri
Detaylı İncele
Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Takas ve Tasfiyelere İlişkin Esaslar
Detaylı İncele
Kişisel Verilerin Saklanma ve Kullanım Koşulları
Detaylı İncele
Hizmetlerin Asgari Unsur ve Riskleri
Detaylı İncele
Şirketi Tanıtıcı Bilgiler ve Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
Detaylı İncele